Нормативни документи - Документи


- Отчет за изпълнението на бюджета-І-тримесечие-2020г.

- График за дейности в електронна среда за периода 29.03.

- Мерки за борба с коронавируса.

- График за дейности в електронна среда

- Бюджет -2020г.

- Заповед-График конултации ІІ срок уч.2019/2020г.

- Заповед училищен план-прием за учебната 2020/2021г.

- Седмично разписание ІІ учебен срок учебна 2019/2020г.

- Заповед -Грипна ваканция.

- Заповед -Грипна ваканция.

- Съобщение-Грипна ваканция.

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІV-тримесечие-2019

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІІІ -тримесечие-2019

- Седмично разписание І учебен срок учебна 2019/2020г.

- График на групите по Проект"Подкрепа за успех"

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІІ -тримесечие-2019г.

- Информация за НВО-VІІ клас за уч.2018/2019г.

- Вътрешни правила-защита на личните данни.

- Заповеди-утвърждаване на вътрешни правила и служители з

- Отчет за изпълнението на бюджета-І -тримесечие-2019г.

- Етичен кодекс

- Годишен план за дейността на училището 2018/2019г.

- Правилник за дейността на училището 2018/2019г.

- Бюджет на училището-2019г.

- Заповед училищен план -прием за учебната 2019/2020г.

- Заповед-График конултации ІІ срок уч.2018/2019г.

- Седмично разписание ІІ учебен срок учебна 2018/2019г.

- Съобщение грипна ваканция.

- Заповед-грипна ваканция

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІV -тримесечие-2018

- Заповед- График за провеждане на консултации и допълнит

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІІІ -тримесечие-2018

- Годишен план за дейността на училището 2018/2019г.

- Училищен учебен план 2018/2019г.

- Седмично разписание І учебен срок учебна 2018/2019г.

- - Отчет за изпълнението на бюджета-ІІ -тримесечие-2018г

- График НВО-VІІ клас учебна 2017/2018г.

- Отчет за изпълнението на бюджета-І -тримесечие.

- Бюджет на училището-2018г.

07.02.2018г. - Седмично разписание ІІ учебен срок 2017/2018г.

- Заповед училищен план-прием за уч.2018/2019г.

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІV-тримесечие.

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІІІ -тримесечие.

15.09.2017г. - Училищен учебен план 2017/2018г.

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІІтримесечие.

- Отчет за изпълнението на бюджета-І тримесечие.

- Заповед училищен план-прием

- Бюджет-2017г.

- 7.Програма за предоставяне на равни възможности и за пр

- 6.Програма за превенция на ранното напускане на училище

- 5.Мерки за повишаване качеството на образованието.

- 4.Годишен план за дейността на училището.

- 2.Правилник за дейността

- 1.Стратегия

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Христо Ботев"

адрес:с. Партизани, община Дългопол обл. Варна
ул.15 №11

сл.тел.0517-84223

пк 9245

Всички права запазени! ©ОУ Христо Ботев
Suzara web design